ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ: ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲਡ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ”.

ਡਾ. ਥੌਮਸਨ, ਇੱਕ ਗਠੀਏ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ.

ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਇਕ ਸਰਿੰਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ

ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਟੀਕੇ

ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ “ਫੈਟੀ ਟਿਸ਼ੂ” ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਵਾਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਵਾਈ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ (ਇੱਕ ਇਨਟ੍ਰਾਮਸਕੂਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਟੀਕਾ).

ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਹਰ ਸਰਿੰਜ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਮੁ basicਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:

  1. ਸੂਈ ਕੈਪ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
  2. ਇੱਕ ਸੂਈ
  3. ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  4. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੰਜਰ

ਵੀਡੀਓ ਸਬਕ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ: ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੀ-ਭਰੇ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਹਨ: