ਗਠੀਏ

ਗਠੀਏ (RA) ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ) ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਭੜਕਾ. ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1% ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਵੈ-ਇਮਿ. ਨ ਰੋਗ

ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਅਰੰਭਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ “ਅੱਗ” ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਲਈ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ.

ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੌਣ ਗਠੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ.

ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ

ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਸਰੋਤ

ਗਠੀਏ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.