Tacrolimus (Advagraf | Prograf)

Tacrolimus ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ.

Tacrolimus ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਚਮੜੀ, ਤੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਵਿਕਾਰ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ Tacrolimus ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

Tacrolimus ਟੀ-ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਸੈੱਲ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿ. ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ.

Tacrolimus ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Tacrolimus Prograf ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੀਲਿਜ਼ 0.5, 1, ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੌਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Tacrolimus ਐਡਵਾਗਰਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੀਲਿਜ਼ 0.5, 1, 3, ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੌਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Tacrolimus ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.