ਰਿਤੁਸੀਮਾਬ (Ruxience)

Ruxience (Rituximab) ਇੱਕ ਜੀਵਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ.

Ruxience ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ B-ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

Ruxience ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ autoimmune ਰੋਗ, ਕਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Ruxience ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬਾਇਓਸਿਲੇਮਿਕਲ

Ruxience ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Ruxience Rituxan ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਆਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਿਟੁਕਸੀਮੈਬ. ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Ruxience ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

Ruxience ਇੱਕ ਨਾੜੀ (IV) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ: 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

Ruxience ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

DIN

  • 02495724 (IV)