ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ (Plaquenil)

ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਰਾਇਮੇਟਿਕ ਡਰੱਗ (DMARD) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਲੂਪਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ (ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੰਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਿਆ ਇਕ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਪਰਜੀਵੀ.

ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੌਖਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ (200 ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ 8-12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ 6-12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ.

ਸਾਇੰਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਰੋਤ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਕਲੋਰੋਕਿਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.