ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਕੂਹਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੋਡ਼

 1. ਹੁਮਰਲ-ਉਲਨਾਰ ਸੰਯੁਕਤ - ਹਯੁਰਲ ਟ੍ਰੋਚਲਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਲਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਨ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.
 2. ਹੁਮਰਲ-ਰੇਡੀਅਲ ਸੰਯੁਕਤ - ਰੇਡੀਅਲ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂਮਰਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਮ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਐਸੀਅਲ ਹਿੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਰੈਡੀਅਲ ਸਿਰ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਿਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪੀਟਲਮ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ.
 3. ਪ੍ਰੌਕਸੀਅਲ ਰੇਡੀਓ-ਉਲਨਾਰ ਸੰਯੁਕਤ - ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਮ ਅਤੇ ਅਲਨਾਰ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕਾਰਟੀਲੇਜ-ਲਾਈਨਡ ਐਨੂਲਰ ਲਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ.

ਬੋਨੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ

 1. ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਉਲਨਾ
 2. ਮੈਡੀਅਲ ਐਪੀਕੋਨਡਾਈਲ - ਹਮੇਰਸ
 3. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਪੀਕੌਂਡਾਈਲ - ਹਮੇਰਸ
 4. ਰੇਡੀਅਲ ਹੈਡ

ਸਥਿਰਤਾ

 • ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਟ੍ਰੋਚਲੀਅਰ ਜੋੜ, ਐਨੂਲਰ ਲਿਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਤੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਟ੍ਰੋਚਲੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਟੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅੰਦੋਲਨ

 • ਫਲੈਕਸੀਨ - ਬਾਈਸਪਸ, ਬ੍ਰੈਚੀਆਲਿਸ, ਬ੍ਰੈਚੀਓਰਾਡੀਅਲਿਸ (145 ਡਿਗਰੀ)
 • ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ - ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 5 ਡਿਗਰੀ, inਰਤਾਂ ਵਿਚ 10-15 ਡਿਗਰੀ)
 • ਉਚਾਰਨ - ਉਚਾਰਨ ਟੇਰੇਸ (90 ਡਿਗਰੀ)
 • ਸੁਪੀਨੇਸ਼ਨ - ਬਾਈਸੈਪਸ (90 ਡਿਗਰੀ)

ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ

ਚਮੜੀ

ਰੰਗ ਅਤੇ ਦਾਗ਼

ਹੱਡੀਆਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਓਲੇਕ੍ਰੇਨਨ ਗ੍ਰੋਵ, ਮੈਡੀਅਲ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਪੀਕੋਨਡਾਈਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਣ ਬੋਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.

ਸਾਫਟ ਟਿਸ਼ੂ

ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਬੁਰਸਾ, ਆਰਮਟੌਇਡ ਨੋਡਲਜ਼, ਅਗਵਾ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸਰ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਂਟੀਕੁਬਿਟਲ ਫੋਸਾ (ਬ੍ਰੈਚਿਅਲ ਧਮਣੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ, ਮੀਡੀਅਨ ਨਰਵ, ਅਤੇ ਮਸੂਕਲੋਕੁਟੇਨਸ ਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ).

ਜੁਆਇੰਟ

ਸੋਜਸ਼ - ਪੈਰਾ-ਓਲੇਕ੍ਰੇਨਨ ਗ੍ਰੋਵਜ਼, ਓਲੇਕ੍ਰੇਨਨ ਬਰਸਲ ਸੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਏਲ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਨੋਵਾਲੀ ਸੋਜ. ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਨੋਵਾਇਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ 45 ਅਤੇ 70 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨੁਕਸਾਨ

ਫਲੈਕਸਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਕੋਣੀ ਵਿਗਾੜ

ਗਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ

ਫਲੈਕਸਨ - 145 ਡਿਗਰੀ

 • ਵਿਸਥਾਰ - 5-15 ਡਿਗਰੀ
 • ਸੁਪਿਨਸ਼ਨ - 90 ਡਿਗਰੀ
 • ਉਚਾਰਨ - 90 ਡਿਗਰੀ
 • ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲਰ ਪੈਟਰਨ: ਫਲੈਕਸੀਨ> ਐਕਸਟੈਨਲ> ਸੁਪਿਨਸ਼ਨ> ਉਚਾਰਨ

ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ROM

ਤਾਪਮਾਨ

ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਬਰਸਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਓਲੇਕ੍ਰੇਨਨ ਗ੍ਰੋਵਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿੱਘ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ

ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

 1. ਹੂਮਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਮਿਡਲਾਈਨ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ.
 2. ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਤਰਲ, ਨੋਡਲਜ਼, ਜਾਂ ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਬਰਸਾ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ.
 3. nodules ਲਈ ਕੂਹਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ extensor ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ palpating ਜਾਰੀ, ਸੋਜ, ਜ ਕੋਮਲਤਾ.

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

 1. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੂਮਰਸ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ
 2. ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਅਤੇ ਆਮ ਐਕਸਟੈਂਸਰ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ (ਬ੍ਰੈਚੀਓਰੈਡੀਲਿਸ, ਐਕਸਟੈਂਸਰ ਕਾਰਪੀ ਰੈਡੀਲਿਸ ਲੌਂਗਸ, ਐਕਸਟੈਂਸਰ ਕਾਰਪੀ ਰੈਡੀਲਿਸ ਬ੍ਰੇਵਿਸ)
 3. ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸੋਜ ਲਈ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਹੁਮਰਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ (ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੋਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ). ਰੇਿੀਅਲ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੇਠ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ crepitus ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ supination ਭਾਵਨਾ ਲਾਉ.

ਪਿਛਲੀ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

 1. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੂਮਰਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਕੁਬਿਟਲ ਫੋਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ
 2. ਸੋਜ ਲਈ ਐਂਟੀਕੁਬਿਟਲ ਫੋਸਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ. ਐਂਟੀਕੁਬਿਟਲ ਫੋਸਾ ਇਕ ਤਿਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਿਓਰਾਡੀਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਏਪੀਕੋਨਡੀਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ. ਫੋਸਾ ਵਿਚ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਚਿਅਲ ਧਮਣੀ (ਤੁਰੰਤ ਬਾਈਸੈਪਸ ਟੈਂਡਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ), ਮੱਧਮਾਨ ਨਰਵ (ਬ੍ਰੈਚਿਅਲ ਧਮਣੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ), ਮਸੂਕਲੋਕੁਟੇਨਸ ਨਸ (ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੈਚਿਅਲ ਧਮਣੀ ਦੇ ਪਾਸੇ) ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਟੈਂਡਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਪਲੈਂਪਸ਼ਨ

 1. ਹੂਮਰਸ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ
 2. ਲਿਮ੍ਫੈਡੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਸੁਪਰਕੈਂਡੀਲਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਅਲ ਐਪੀਕੋਨਡਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ
 3. ਅਲਨਾਰ ਨਰਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਅਲ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਅਤੇ ਓਲੇਕ੍ਰਾਨਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਝਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਲਨਾਰ ਟੀਨੇਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਸਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 4. ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਆਮ ਫਲੈਕਸਰ ਟੈਂਡਨਜ਼ (ਸਰਪੋਰੇਟਰ ਟਾਰਸ, ਫਲੈਕਸਰ ਕਾਰਪੀ ਰੈਡੀਅਲਿਸ, ਪਾਮਾਰਿਸ ਲੋਂਗਸ, ਫਲੈਕਸਰ ਕਾਰਪੀ ਅਲਨਾਰਿਸ) ਲਈ ਮੈਡੀਅਲ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਅਤੇ ਪਲਪੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ.

ਸਥਿਰਤਾ

20-30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿਚ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ

 1. ਇੱਕ ਵਾਲਗਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ
 2. ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਿਗਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ
 3. ਹੂਮਰਸ ‘ਤੇ ਉਲਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਿਓ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਜੇ ਬੋਨੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ
 4. ਹੂਮਰਸ ‘ਤੇ ਉਲਨਾ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਜੇ ਬੋਨੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ

ਲੈਟਰਲ ਐਪੀਕੋਨਡਲਾਈਟਿਸ (ਟੈਨਿਸ ਕੂਹਣੀ)

 • ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ) ਪਾਸੇ ਦੇ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਐਕਸਟੈਂਸਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਵ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੋੜ

ਮੈਡੀਅਲ ਐਪੀਕੌਨਡਲਾਈਟਿਸ (ਗੋਲਫਰ ਦੀ ਕੂਹਣੀ)

 • ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੋੜ (ਇੱਕ ਸੁਪਿਨੇਟਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ) ਮੈਡੀਕਲ ਐਪੀਕੋਨਡੇਲ ਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਫਲੈਕਸੋਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਵ ਗੁੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ