ਯਾਤਰਾ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਮਟੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਐਂਡੀ ਥੌਮਸਨ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

 1. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਇਮਟੌਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਓ. ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਭੜਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.
 2. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੈ. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੈਕ ਕਰੋ.
 3. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.
 4. ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਿਆਓ.
 5. ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ. ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 6. ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.
 7. ਫਰਿੱਜ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲਾ ਰੈਪ ਵਿਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ-ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਾਓ. ਬਾਕਸ ਲੇਬਲ ਲਿਆਓ. ਸਰਿੰਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ’ ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਬਾਰ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 8. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਉੱਠੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ooਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਰੁਕੋ.
 9. ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੋੜੀ ਲਿਆਓ.
 10. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ.
 11. ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 12. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮਾਣੋ!